PictureESONNE CONSULT
v/ Erling Sonne

Ravnholmvej 22
2800 Kongens Lyngby
Tel: +45 45888841
Email: esonne@esonne-consult.dk

ESONNE CONSULT er et enmandsfirma, startet i 2003, der tilbyder:

Udvikling af industriel elektronik, herunder kredsløb indeholdende analoge og digitale kredsløb, embeddede mikroprocessorer, dc/dc-convertere, motorstyringskredsløb, diverse sensorer mv.

Udvikling af sensorer, fx tykfilmbaserede sensorer

Dimensionering af reguleringssystemer

Matematisk simulering af elektroniske kredsløb, mekaniske systemers dynamik, varmetransmission, magnetiske systemer mv.

Kurser i elektronik, reguleringsteknik mv.

Erling Sonne, civilingeniør, lic. techn., har omkring 20 års erfaring som udviklingschef i et større dansk elektronikfirma, samt 20 års undervisningserfaring som ingeniørdocent ved Danmarks Tekniske Universitet.

Blandt andre projekter har jeg medvirket ved simulering af temperatursvingningerne i den danske satellit Ørsted og løst en række opgaver for IPU Produktudvikling, DTU, herunder flere elektromedicinske apparater og den elektroniske styring i et avanceret elektrisk håndværktøj.

UK Flag DK Flag